Get In Touch

အရောင်းဆိုင် (၁)
အမှတ် R 11/12 ၊ သုဓမ္မာလမ်း၊
သီရိရတနာလက်ကားဈေး၀န်း ၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
(အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကား၀န်းနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် လက်ကားဈေး၀န်း)

09 964018888, 09 759792966

အရောင်းဆိုင် (၂)
အမှတ် 56 C ၊ အနောက်မျဉ်းပြိုင်ကွင်းလမ်း ၊ တာမွေမြို့နယ်။
(တာမွေအဝိုင်းထိပ် ABC Mart နှင့်မျက်စောင်းထိုး)

09 964018888, 09 759792966